Võta ühendust
Home / EAS ja Euroopa regionaalarengu fond

Loorent OÜ “Arenguprogramm” toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Projekti lühikirjeldus

Loorent OÜ (LEVSTAL) tegeleb metalli töötlemisega ja klientide tellimisel metalltoodete valmistamisega. Ettevõte kavandab alustada omatoodete valmistamisega. Põhjalike uuringute tulemusena on selleks tooteks välja valitud uuenduslikud sõiduautode parkimistõstukid, mis võimaldavad senistest alternatiividest soodsamalt luua juurde parkimiskohti sinna, kuhu autod tavapärases korras parkima ei mahu.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärk on tuua turule kompetents ja lahendused, mis võimaldavad parkimiskohti planeerida mitmekesisel tasandil: parkimistõstukid, liikuvad parkimisplatvormid, parkimisestakaadid, nn. puzzle-parking jms. Projekti eesmärk on parkimistõstukid ise välja arendada ja neid Eestis tootma hakata. Eksporditurgudena näeme kõiki EU suurlinnasid, kuid esimese etapis Saksamaad, Taanit ja Rootsit, kus on välja töötatud juba toimiv kontaktivõrgustik.

Projekti tulemusena:

a) kasvab müügikäive 3,5 aasta vältel enam kui 1,6 korda;
b) kasvab lisandväärtus töötaja kohta enam kui 1,6 korda;
c) omatoodete osakaal on üle 3,5 milj euro, moodustades vähemalt 40% kogukäibest;

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.  Projekti kogumaksumus on 967 800 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 629 070 eurot ja toetus on maksimaalselt 338 730 eurot.

Me hindame Teie privaatsust.

By using this site you agree to the use of cookies by the company in accordance with the Privacy Policy

Have a questions or want to know more about our company? We'll be expecting you.