Ta kontakt
Home / Metallteknik / Metalltillverkning stöder jordbruksindustrin

Metalltillverkning stöder jordbruksindustrin


Tillverkare av jordbruks- och lantbruksutrustning på dagens marknad måste ständigt förnya sig för att förbli konkurrenskraftiga. Med högkvalitativa metaller skapar tillverkare av jordbruksmaskiner mer tillförlitliga och effektiva maskiner som leder till bättre jordbruk.

Levstal Group tillverkar metallkomponenter av hög kvalitet och svetsade enheter för jordbruksutrustning. Vi har byggt upp ett rykte i branschen genom att samarbeta med våra kunder för att tillhandahålla strategiska outsourcingtjänster i kombination med överlägsna produkter, prestanda och service. Våra tillverkningsprocesser och processvalidering kan producera dina komponenter snabbt, vilket förkortar tiden från konstruktion till marknad.

Stål finns i en mängd olika typer av jordbruksutrustning, t.ex:

  • Lagringsanläggningar som lador och silos
  • Harveyutrustning som traktorer, bomullsplockare, höbalpressar etc.
  • Drivhus
  • Utrustning för boskapsskötsel, t.ex. stängsel, utfodringskärl, mjölkmaskiner osv.
  • Allmän utrustning för drift, t.ex. gaffeltruckar, bevattningssystem, avlopp etc.

Få ett erbjudande

We value your privacy.

By using this site you agree to the use of cookies by the company in accordance with the Privacy Policy.

Have a questions or want to know more about our company? We'll be expecting you.