Ta kontakt
Home / Anpassade transportörer

Anpassade transportörer

Transportörer

Detta är ett projekt för gruvindustrin som utfördes av Levstal – anpassade transportörer. Ett projekt för kunden i Finland gjordes med hjälp av Levstals omfattande expertis inom området för att skapa komplexa metallkonstruktioner med hjälp av delar av varierande storlek som delvis kunde anslutas i de tidigaste stegen av produktionen.

Eftersom transportörer inom gruvindustrin tenderar att variera mycket i både storlek och komplexitet är det viktigt att arbeta med ett erfaret metalltillverkningsteam för att säkerställa en tillräcklig nivå av anpassning och effektivitet hos slutprodukten. Gruvdrift som helhet är en ganska farlig process, vilket sätter stor press på den utrustning som används i processen – inklusive anpassade transportörer. Det är en av de viktigaste anledningarna till att Levstal valdes för det här projektet – kombinationen av erfarenhet och kapacitet som Levstal tillhandahåller är mer än tillräcklig för att fungera som en garanti för transportbandets kvalitet.

Bransch
Gruvdrift
Plats
Finland

We value your privacy.

By using this site you agree to the use of cookies by the company in accordance with the Privacy Policy.

Have a questions or want to know more about our company? We'll be expecting you.