Home -> Metallteknik -> Transportörer

Transportörer

Levstal Group är ett av de ledande företagen inom området och erbjuder högkvalitativa transportörer från egen tillverkning i enlighet med internationella standarder. Vi kan tillverka anpassade transportörer av olika typer och storlekar som uppfyller dina behov.


Tillämpning
Transportören är en enhet med kontinuerlig drift som är utformad för att flytta mängder av olika strukturer till olika nivåer och avstånd. Därför har tillämpas mekanismen inom många industriområden: inom metallurgi, teknik samt inom jordbruk, olika områden inom bygg, och även inom gruvindustrin.
Mekanismens huvudsakliga egenskap är den kontinuerliga driften. Transportörens monteringslinje kompletteras av automatiska maskiner eller arbetare, med produktionsteknikens särdrag taget i beaktande, bearbetningssekvens av produktdelar etc.

Huvudsakliga varianter:
Skruv
Här används principen om den arkimedeanska skruven, som är fäst i ett särskilt tråg, längs vilken förflyttning av produkter utförs. Perfekt för transport av bulkmaterial över långa avstånd. En skruvtransportör är det vanligaste alternativet på grund av enhetens enkelhet, kompakthet, höga effektivitet och låga underhållskostnader.

Band
Arbetsytan för en sådan mekanism presenteras i form av en hållbar tejp som är fixerad på en stödvals. Rörelsen är säkerställd genom drift av elmotor, som garanterar förflyttning av last över betydande avstånd. Lämplig för bulk- och styckelast. Det anses vara ett universellt och lättanvänt alternativ som kan transportera last både styckevis och som bulklast.

Kedja
Kedjetransportörer säkerställer förflyttning av produkter i vertikal, horisontell riktning, samt i en vinkel. Kedjetransportörerna är lämpliga för transport av farliga produkter utan risk för skador. Har utmärkt tålighet för ansträngande belastning och höga temperaturer.

äs mer

Få et tilbud

Håll dig uppdaterad

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

We value your privacy.

By using this site you agree to the use of cookies by the company in accordance with the Privacy Policy.

Agree