Building structures

Broar för Stockholm

Levstal tillverkade broar för Stockholms stad

Kund: Stockholm
År: 2016
Kvantitet: 120T

Price inquiry

FL Start Industribyggnation/metallstrukturer

Industribyggnation/metallstrukturer
LEVSTAL konstruerade och tillverkade metallstrukturer samt utförde monteringsarbetet.
Allt arbete utfördes med hjälp av Levstals medarbetare och utrustning.

Kund: FL Start OÜ
År: 2014
Kvantitet: 240T

Price inquiry

Kultuuri Katlamaja (kulturhus)

Levstal tillverkade metallstrukturer och utförde monteringsarbetet.

Kund: Astlanda Ehitus
År: 2015
Kvantitet: 90T

Price inquiry

Legex metal structures

Levstal tillverkade metallstrukturer och utförde monteringsarbetet.

År: 2015
Kvantitet: 50T

Price inquiry

Metallstrukturer för broar i Finland

LEVSTAL deltog i ett projekt vid byggnation av gångbroar. Enligt beställning utförde företaget arbeten såsom skärning, rengöring och behandling av metallytor samt metallstruktursvetsning, montering och målning.

Price inquiry

Mustamäe keskus

Levstal tillverkade metallstrukturer vid byggnationen av Mustamäes center (stadsdel i Tallinn).
Levstal tillverkade metallstrukturer och utförde monteringsarbetet.
Allt arbete utfördes med hjälp av Levstals medarbetare och utrustning.

Kund: Astlanda Ehitus & Eventus Ehitus
Kvantitet: 100T

Price inquiry

Staket/stegar

LEVSTAL tillverkar en mängd olika staket, trappor och andra enklare konstruktioner.

År: 2015

Price inquiry

Shipbuilding

Katamaran

Levstal kan bygga fartyg från början till slut.
2015 byggde Levstal en katamaran, som hade en längd på 18 m.

År: 2015
Kvantitet: 80T

Price inquiry