LEVSTAL on sertifitseeritud kooskõlas standarditega EN 1090 ja ISO 3834.

Firma Loorent OÜ, mis omab kaubamärki LEVSTAL, läbis EN 1090 ja ISO 3834 standardite kohase sertifitseerimise.

EN 1090 sertifikaat on tõenduseks selle kohta, et tööde kvaliteet terasest konstruktsioonide puhul vastab Euroopa standarditele. Kõiki töid teostavad kvalifitseeritud spetsialistid.

EN 1090 sertifikaat annab võimaluse kanda tootele CE markeeringut, mis garanteerib LEVSTAL’i klientidele metallkonstruktsioonide kõrge kvaliteedi.

ISO 3834 sertifikaat kinnitab, et LEVSTAL omab keevitustööde teostamise osas kvaliteedisüsteemi.

Peamisteks ülesanneteks kvaliteedisüsteemi juurutamisel keevitustööstus on:

  • valmistatava keevistoodangu kvaliteedi pidev parandamine,
  • kaastöötajate kvalifikatsiooni tõstmine kõikidel tasanditel, kes töötavad ettevõttes keevitamise valdkonnas,
  • kaasaegsete kõrgtootlike keevitustehnoloogiate omandamine.

Nüüd võivad meie kliendid olla kindlad, et tänu hästi väljatöötatud järelevalve mehhanismile ja tootmise juhtimisele on LEVSTAL’i metallkonstruktsioonid kvaliteetsed ja usaldusväärsed.