LEVSTAL omab ISO 9001:2008 sertifikaati

Meil on rõõm teatada, et DNV (Det Norske Veritas) poolt läbi viidud auditeerimine osutus edukaks, mille tulemusena omandas Loorent OÜ ISO9001 sertifikaadi. See on oluline tunnustus meie juhtimise- ning kvaliteediprotsesside edukuse kohta. ISO 9001 sertifikaat on kinnitus sellest, et oleme oma tegevusprotsessid põhjalikult kaardistanud ning see annab meie klientidele kindlustunde, et toimime korrektselt ning kindlate protseduuride järgi, mis tagavad toodete ja projektide õigeaegse ning kvaliteetse valmimise.

Vaatame täna positiivse tundega tulevikku ning leiame, et see on alles esimene samm kogu ettevõtte tegevuse vastavusse viimisel rahvusvaheliste standarditega. Soovime lähitulevikus auditeerimiseks esitada ka oma keevituse kvaliteedi juhtimise süsteemi ning oleme alustanud tööd ohutuse- ja keskkonnajuhtimise süsteemidega.